Gerso
El nostre despatx
Gerso


El inicis de GERSO es remunten al 1969, any en què l’ANTONI MALLAFRÉ I MAYOR va iniciar la seva activitat professional i es va especialitzar com a professional en l’assessorament legal i l’administració de finques, iniciant-se així un procés de creixement.

Gestionem les necessitats dels nostres clients en les àrees de l’administració de comunitats de propietaris, la gestió d’arrendaments, transmissions dels seus immobles...

Tanmateix, des de MALLAFRÉ ADVOCATS, atenem i resolem les necessitats dels nostres clients, siguin persones físiques, societats civils o mercantils, entitats i institucions, en l’entorn de la confidencialitat i rigor en els plantejaments i solucions proposades.

Colegi Administradors de Finques     Colegi Advocats Bcn
Administració de Finques - Arrendaments

Administració de Finques

GERSO s’encarrega de l’administració de les comunitats de propietaris, adaptant el servei segons les necessitats plantejades, sent les més habituals:

 • Constitució de la Comunitat, alta de CIF i redacció de Estatuts.
 • Preparació de convocatòries de Juntes Generals Ordinàries y Extraordinàries.
 • Control pressupostari, i liquidació dels comptes en Junta General Ordinària
 • Supervisió del estat dels immobles i de les reparacions necessàries
 • Supervisió i seguiment en general dels serveis de la comunitat.
 • Sol•licitud de pressupostos y tramitació de subvencions.

Arrendaments

GERSO analitza tots els aspectes legals, tècnics, administratius i comercials, que comporta la gestió del patrimoni immobiliari dels nostres clients, amb la finalitat de donar el millor resultat a les expectatives proposades en l’encàrrec del client.

 • Redacció de contractes d'arrendament.
 • Gestió econòmica del immoble – ingressos i despeses amb control de morositat.
 • Seguiment de les repercussions i increments legals.
 • Confecció de liquidacions de ingressos i despeses de l’immoble.
 • Supervisió del estat dels immobles i de les reparacions necessàries.
 • Sol•licitud de pressupostos i tramitació de subvencions.
 • Gestió de incidències amb els llogaters.
 • Estudi econòmic dels immobles, taxacions i valoracions.
Assessoria Legal

Oferim assessorament legal en els diferents àmbits, tant a empreses com a particulars, facilitant així la millor solució a les necessitats que es pugin plantejar.

Àrea mercantil

 • Constitució i dissolució de Societats.
 • Acords entre socis.
 • Empresa familiar.
 • Contractació mercantil.
 • Augments i reduccions de capital.

Àrea fiscal i tributària

 • Assessorament i gestió d’impostos directes i indirectes.
 • Resolució de consultes fiscals i planificació.
 • Supervisió i compliment de declaracions tributaries.
 • Comptabilitat i compliment obligacions fiscals i mercantils.
 • Al·legacions i recursos contenciosos-administratius

Àrea laboral

 • Assessorament laboral a empreses i treballadors.
 • Estudi i preparació d’expedients de Regulació d’ocupació (ERO).
 • Estudi i redacció de contractes de treball, retribució i incentius..
 • Acomiadaments i sancions.
 • Representació davant jutjats del social.
 • Representació davant d’inspecció de treball.

Àrea civil

 • Immobiliari
  • Contractes d’arrendament, arres, compravenda, permuta i traspassos.
  • Pocediments de desnonament, monitoris de quantitat.
 • Successions i donacionns
  • Testamentaries
  • Assessorament
 • Família
  • Incapacitats- Separacions i divorcis
 • Obligacions contractes i assessorament
Accés clients

Sol·liciteu un compte d'usuari a Gerso Finques per accedir al sistema de gestió de documents.
Sol·liciteu un compte d'usuari a Mallafré Advocats per accedir al sistema de gestió de documents.Gestió de documents Gerso Finques

Gestió de Documents Gerso Finques
Gestió de documents Mallafré Advocats

Gestió de Documents Mallafré Advocats
Contactar

C/ del Taquígraf Serra, 28. 08029 Barcelona Telf. 93.363.64.00

Gerso Finques gerso@gerso.es

Mallafré Advocats info@mallafreadvocats.com